Ochrana osobných údajov a cookies

 

Zásady spracovania a uchovávania osobných údajov

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Berieme ochranu vašich súkromných údajov vážne a ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou.

 

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je ABLE MEN s.r.o. IČO: 36524182 so sídlom Nám. M. R. Štefánika 25, 955 01 Topoľčany Slovensko (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
adresa: Nám. M. R. Štefánika 25, 955 01 Topoľčany
email: ablemen@ablemen.sk

 

Účel spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva rôzne kategórie osobných údajov rôznym spôsobom dotknutých osôb. Vždy sa však jedná len o taký rozsah, ktorý je nevyhnutný k dosiahnutiu účelu, pre ktorý sú spracovávané.

Cenové ponuky a dopyty, za účelom spracovania objednávky.

Rozsah údajov: Meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail

Návšteva webových stránok

Za účelom zefektívnenia a skomfortnenia funkčnosti webových stránok, ako aj prehľadu o ich fungovaní a pre ich ochranu sú zhromažďované Údaje o návštevníkoch webových stránok, ukladaných v tzv. „Cookies“.

Rozsah Údajov: IP adresy a užívateľské nastavenia v on-line aplikáciách.

Fakturačné údaje

Rozsah údajov: Obchodný názov, fakturačná adresa, IČO, DIČ, IČ DPH

Osoby vstupujúce do monitorovaného priestoru

Priestor, kde dochádza k manipulácii s finančnou hotovosťou, s osobnými údajmi, je monitorovaný kamerovým systémom so záznamom, a to predovšetkým z dôvodu bezpečnosti a ochrany majetku. Kamerové záznamy sú sprístupnené len jasne vymedzenému okruhu zamestnancov, a to len pro účely šetrenia bezpečnostných incidentov. Monitorovaný priestor je riadne označený. 

Rozsah Údajov: podoba a konanie osôb pohybujúcich sa v monitorovaných priestoroch

Prenos údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Prevádzka webových stránok, ktoré využívajú Google Analytics, poskytované spoločnosťou Google. Google analytics využívajú Cookies, ktoré pomáhajú analyzovať web a jeho využívanie. Informácie, ktoré vygeneruje Cookie o Vašej návšteve webových stránok, je ako pravidlo prenášaná a uchovávaná Googlom na serveroch v Spojených štátoch amerických.

 

Zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ prijíma na ochranu Vašich osobných údajov vhodné  technické a organizačné opatrenia, aby chránil vaše osobné údaje pred  manipuláciou, stratou, zničením alebo neoprávneným prístupom k nim.

 

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame

Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov.

V prípade marketingových aktivít alebo v iných prípadoch, na ktoré ste nám udelili súhlas, uchovávame vaše údaje do doby odvolania vášho súhlasu. 

 

Vaše práva

Dotknutá osoba môže požiadať o likvidáciu jej osobných údajov aj pred uplynutím tejto doby. Podmienkou je, že nemá žiadne záväzky voči prevádzkovateľovi.
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa::
a) požadovať prístup k jej osobným údajom;
b) požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov;
c) namietať spracúvanie osobných údajov,
d) na prenosnosť svojich osobných údajov;
e) kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe.

 

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor(zav.)pdp.gov.sk.

 

Súbory cookies

Spoločnosť používa cookies na to, aby mohla sledovať preferencie návštevníkov a aby mohla l podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé "súbory", ktoré sa uložia na váš pevný disk. Toto umožní uľahčenie navigácie a vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookie na vašom počítači. V prípade vášho súhlasu je možné uložiť osobné údaje do cookies, napríklad pre uľahčenie chráneného prístupu on-line. Naše webové stránky si môžete prezerať samozrejme aj bez cookies. Väčšina prehliadacích programov akceptuje cookies automaticky. Zápisu cookies na pevný disk môžete zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte "neakceptovať cookies". Presné nastavenie tejto funkcie nájdete v návode k vášmu prehliadaču. Cookies, ktoré sa do vášho počítača už dostali, môžete kedykoľvek vymazať.

Kontakt

ABLE MEN s.r.o.
Nám M. R. Štefánika 25
955 01 Topoľčany

Tel.: 0908 128 794
Email: ablemen@ablemen.sk

FB: https://www.facebook.com/bytovytextill

Napíšte nám

Neváhajte a napíšte nám odkaz na ablemen@ablemen.sk Ďakujeme.

GDPR

Kde nás nájdete

Obchod sa nachádza na námestí v centre mesta Topoľčany. Inšpirujte sa našou ponukou kvalitných  posteľných obliečok, uterákov, osušiek, utierok, prikrývok. Veríme, že s našimi službami budete spokojní a tovar, ktorý si vyberiete u nás dodá vášmu interiéru jedinečný vzhľad a vytvorí tak príjemnú atmosféru vášho domova.

Search

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
Ok